طراحی سایت سایت

1

SQL DROP

index ها ، جداول(table ها) و پایگاه های داده (databases) به راحتی با دستور drop قابل حذف هستند. drop index در MS Access DROP INDEX index_name ON table_name drop index در MS sql server...

0

SQL INDEX

دستور  index این امکان را میدهد تا پایگاه داده راحت و سریعتر به داده ها دسترسی پیدا کند و نیازی به خواندن تمام اطلاعات برای پیدا کردن داده ای خاص نباشد کاربر index را...

0

SQL DEFAULT

این محدودیت موجب میشود که یک مقدار به صورت پیشفرض در ستون مورد نظر قرار بگیرد و اگر برای آن ستون مقدار دیگری وارد نشود همان مقدار به صورت پیشفرض وارد جدول گردد دستور...

0

SQL CHECK

محدودیت check تعیین میکند که چه بازه ای از مقادیر و یا داده با چه مشخصاتی میتواند در ستون پایگاه داده قرار بگیرد. همچنین میتوان برای جدول با توجه به ستونهایش محدودیت check ایجاد...

1

SQL FOREIGN KEY

محدودیت foreign key  در یک جدول به کلید اصلی یک جدول دیگر (primary key ) اشاره دارد . بیاید برای درک بهتر به مثال زیر دقت کنیم: جدول “person” P_Id LastName FirstName Address City...

1

SQL PRIMARY KEY

این محدودیت یک مشخصه یکتایی است که برای هر داده در جدول پایگاه داده تعریف میشود primary key حتما باید مقدارش یکتا باشد مقدار null را نمیتواند بپذیرد هر جدول باید حتما یک primary...

0

SQL UNIQUE

unique در دستورات SQL باعث می شود که فیلد مورد نظر در database یکتا شناخته شود. primary key  و unique در واقع تضمین یکتا بودن فیلد مورد نظر در جدول پایگاه داده است. در...

0

SQL NOT NULL

عبارت not null  موجب می شود تا ستون مورد نظر نتواند مقدار null  را بپذیرد. not null  باعث میشود تا فیلد مورد نظر همیشه دارای مقدار بوده به این معنا که شما نمی توانید...

0

SQL Constraints

Constraints برای محدود ساختن آن داده هایی که می توانند در جدول ذخیره شوند استفاده میشود میتواند زمانی که یک جدول ساخته میشود و یا بعد از ساخته شدن آن ( همراه دستور ALTER...

0

SQL CREATE TABLE

عبارت CREATE TABLE برای ساختن یک جدول در پایگاه داده استفاده میشود. دستور CREATE TABLE: CREATE TABLE table_name ( column_name1 data_type, column_name2 data_type, column_name3 data_type, …. ) در جدول ما انواع داده ها میتواند...