بایگانی‌ماهانه: آبان ۱۳۹۵

2

SQL ALTER TABLE

عبارت ALTER TABLE در sql برای تغییر و حذف کردن یا اضافه کردن ستون ها در جداول استفاده میشود. دستور alter table  در  sql ALTER TABLE table_name ADD column_name datatype این دستور برای اضافه...

1

SQL DROP

index ها ، جداول(table ها) و پایگاه های داده (databases) به راحتی با دستور drop قابل حذف هستند. drop index در MS Access DROP INDEX index_name ON table_name drop index در MS sql server...

0

SQL INDEX

دستور  index این امکان را میدهد تا پایگاه داده راحت و سریعتر به داده ها دسترسی پیدا کند و نیازی به خواندن تمام اطلاعات برای پیدا کردن داده ای خاص نباشد کاربر index را...

0

SQL DEFAULT

این محدودیت موجب میشود که یک مقدار به صورت پیشفرض در ستون مورد نظر قرار بگیرد و اگر برای آن ستون مقدار دیگری وارد نشود همان مقدار به صورت پیشفرض وارد جدول گردد دستور...

0

SQL CHECK

محدودیت check تعیین میکند که چه بازه ای از مقادیر و یا داده با چه مشخصاتی میتواند در ستون پایگاه داده قرار بگیرد. همچنین میتوان برای جدول با توجه به ستونهایش محدودیت check ایجاد...

1

SQL FOREIGN KEY

محدودیت foreign key  در یک جدول به کلید اصلی یک جدول دیگر (primary key ) اشاره دارد . بیاید برای درک بهتر به مثال زیر دقت کنیم: جدول “person” P_Id LastName FirstName Address City...

1

SQL PRIMARY KEY

این محدودیت یک مشخصه یکتایی است که برای هر داده در جدول پایگاه داده تعریف میشود primary key حتما باید مقدارش یکتا باشد مقدار null را نمیتواند بپذیرد هر جدول باید حتما یک primary...