دسته: آموزش html

0

طراحی سایت – آموزش html – مقدمه

طراحی سایت به زبان HTML خیلی ساده است. البته باید بدونید که یادگیری HTML برای طراحی سایت تازه اولین قدم برای یادگیری هست. راه طولانیه ولی بسیار زیبا! اگه قدم های درست بردارید خیلی...