JavaScript – دستور break

عبارت Break

عبارت Break  حلقه را متوقف می کند و كد بعد از حلقه را اجرا مي كند (اگر كدي بعد از آن نوشته شده باشد)

مثال

 

<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var i=0;
for (i=0;i<=10;i++)
{
if (i==3)
{
break;
}
document.write("The number is " + i);
document.write("<br />");
}
</script>
</body>
</html>

عبارت Continue

عبارت Continue اجرای این دور از حلقه جاري را متوقف مي كند و با مقدار بعدي ادامه پيدا مي كند.

مثال

<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var i=0
for (i=0;i<=10;i++)
{
if (i==3)
{
continue;
}
document.write("The number is " + i);
document.write("<br />");
}
</script>
</body>
</html>

 

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *