طراحی سایت , نوشتن توضیحات در JavaScript

توضیحات جاوا اسکریپت برای خوانا تر کردن بیشتر به کار می رود.

توضیحات جاوا اسکریپت

کامنتها می توانند یک توضیح را به جاوا اسکریپت اضافه کنند و یا آن را خوانا تر کنند. کامنتها هیچگاه اجرا نمیشوند و بیشترین استفاده آن برای خود برنامه نویس است چراکه برنامه نویس میتواند با افزودن توضیحات به کد خوانایی و درک آن را برای خود و سایر برنامه نویسات بیشتر کند!
توضیحات یک خطی با // شروع می شوند .
این مثال از کامنتهای یک خطی برای توضیح کدها استفاده کرده است

<script type="text/javascript">
  // This will write a header:
  document.write("<h1>This is a header</h1>");
  // This will write two paragraphs:
  document.write("<p>This is a paragraph</p>");
  document.write("<p>This is another paragraph</p>");
</script>

توضیحات چند خطی جاوا اسکریپت

توضیحات چند خطی جاوا اسکریپت با  */  شروع شده و با /* تمام می شوند
این مثال از کامنتهای چند خطی برای توضیح کدها استفاده کرده

<script type="text/javascript">
   /*
   The code below will write
   one header and two paragraphs
   */
   document.write("<h1>This is a header</h1>");
   document.write("<p>This is a paragraph</p>");
   document.write("<p>This is another paragraph</p>");
</script>

استفاده از توضیح برای جلوگیری از اجرا

این مثالی از کامنت است که از اجرای یک کد یک خطی جلوگیری می کند

<script type="text/javascript">
   document.write("<h1>This is a header</h1>");
   document.write("<p>This is a paragraph</p>");
   //document.write("<p>This is another paragraph</p>");
</script>

این مثالی از کامنت است که از اجرای یک کد چند خطی جلوگیری می کند

<script type="text/javascript">
/*
document.write("<h1>This is a header</h1>");
document.write("<p>This is a paragraph</p>");
document.write("<p>This is another paragraph</p>");
*/
</script>

استفاده از کامنت در آخر یک خط

این نمونه ای از یک کامنت است که در آخر یک خط قرار دارد

<script type="text/javascript">
   document.write("Hello"); // This will write "Hello" 
   document.write("Dolly"); // This will write "Dolly" 
</script>

مترجم: فاطمه سیفی

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *