عملگرهای مقایسه در Javascript

تساوی و عملگرهای منطقی برای درست و نادرست بودن به کار می روند .

عملگر مساوی

برای عبارات منطقی و برای تعیین تساوی یا اختلاف بین متغیرها و یا شاخص ها  استفاده می شود .
x  را مساوی 5 قرار می دهیم . جدول زیر توضیح مقایسه عملگرهاست

عملگر توضیح مثال
== is equal to x==8 is false
=== is exactly equal to (value and type) x===5 is true
x===”5″ is false
!= is not equal x!=8 is true
> is greater than x>8 is false
< is less than x<8 is true
>= is greater than or equal to x>=8 is false
<= is less than or equal to x<=8 is true

 


چگونه از آن استفاده کنیم؟

عملگر تساوی می تواند در عبارات شرطی بزای مقایسه مقادیر و انجام عملی وابسته به آن بر روی نتیجه استفاده می شود.

if (age<18) document.write("Too young");

شما می توانید چیزهای بیشتری از عبارات شرطی در بخش بعدی یاد بگیرید

عبارات منطقی

برای تعیین کردن منطق بین متغیرها و یا شاخص ها استفاده می شود .
x=6 و  y=3 را در نظر می گیریم. جدول زیر توضیح عملگرهای منطقی است

عملگر توضیح مثال
&& and (x < 10 && y > 1) is true
|| or (x==5 || y==5) is false
! not !(x==y) is true

عملگر شرطی

جاوا اسکریپت نیز شامل یک عملگر شرطی است که یک مقدار را به یک متغیر مبنی بر چند شرط مقداردهی می کند.

variablename=(condition)?value1:value2

مثال

greeting=(visitor=="PRES")?"Dear President ":"Dear ";

اگر متغیر  visitor  مقدار  “PRES”  بگیرد آنگاه متغیر greeting  مقدار  “Dear President ” را در خود جای می دهد در غیر این صورت مقدار  Dear  در آن ذخیره می شود .

مترجم: فاطمه سیفی

 

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *