SQL WILDCARDS

Wildcard ها به هنگام جستجو در میان داده های پایگاه داده مورد استفاده قرار می گیرند.

Wildcard ها با عملگر LIKE در SQL به کار می رود.

در SQL میتوان از Wildcard های زیر استفاده کرد:

Wildcard Description
% جانشین هیچ یا چند کاراکتر می شود
_  جانشین یک کاراکتر می شود
[charlist] مجموعه یا محدوده ای از کاراکترها برای تطبیق
[^charlist]
or
[!charlist]
فقط یک کاراکتر که داخل کروشه ذکر نشده است را تطبیق می دهد

در مثال زیر تمامی مشتریانی که اسم شهرشان با ber شروع می شود انتخاب می شود:

SELECT * FROM Customers
WHERE City LIKE 'ber%';

و در این مثال تمامی مشتریانی که اسم شهرشان شامل es باشد برگردانده خواهد شد:

SELECT * FROM Customers
WHERE City LIKE '%es%';

در این مثال تمامی مشتریانی که اسم شهرشان با L شروع شده سپس شامل هر کاراکتری بعد از آن n بعد هر کاراکتری و با on پایان می یابد انتخاب خواهد شد:

SELECT * FROM Customers
WHERE City LIKE 'L_n_on';

در این مثال تمامی مشتریانی که اسم شهرشان با a , b یا c شروع می شود انتخاب خواهد شد:

SELECT * FROM Customers
WHERE City LIKE '[a-c]%';

و در آخرین مثال همه مشتریانی که نام شهرشان با b , s یا p آغاز نشود انتخاب می شوند:

SELECT * FROM Customers
WHERE City LIKE '[!bsp]%';

or

SELECT * FROM Customers
WHERE City NOT LIKE '[bsp]%';

شما ممکن است این را هم بپسندید

یک پاسخ

  1. علیرضا گفت:

    کار من رو که راه انداخت. سپاس فراوان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *